Het inademen van asbestvezels kan leiden tot asbestgerelateerde ziekten, waaraan meer mensen overlijden dan aan enige andere arbeidsgerelateerde ziekte. Het kan jaren duren voordat de ziekten zich ontwikkelen – u en uw medewerkers zullen dus niet onmiddellijk een verandering in iemands gezondheid merken na het inademen van asbest. Dat vraagt om een goede Awareness cursus herkennen asbest; waarbij het kunnen herkennen van asbest en zeker de risico’s belicht wordt voorop staan.

Asbest is weliswaar een gevaarlijke stof, maar kan alleen een gevaar voor de gezondheid opleveren als de asbestvezels in de lucht komen en vervolgens worden ingeademd. Alle soorten asbest zijn gevaarlijk, maar het is bekend dat crocidoliet en amosiet asbest gevaarlijker zijn dan chrysotiel. De asbestsoorten worden vaak aangeduid met hun kleur. Maar het is erg moeilijk om ze op kleur te identificeren. Asbest kan bij de mens twee soorten schade veroorzaken: kanker, bijv. mesothelioom of longkanker; en fibreuze verdikking van de long, asbestose. Andere ziekten, zoals pleurale plaques, zijn minder ernstig omdat ze niet invaliderend zijn. Mesothelioom en longkanker zijn ernstig invaliderend en de meeste leiden tot de dood. Ernstige asbestose kan bijdragen aan de dood.

Asbestose is een litteken in het longweefsel dat de ademhaling belemmert, wat leidt tot een verminderd longvolume en een verhoogde weerstand in de luchtwegen. Het is een langzaam progressieve ziekte met een latentieperiode die afhankelijk is van de omvang van de blootstelling.

Mesothelioom is een kanker van de cellen die de bekleding rond de buitenkant van de longen en binnenkant van de ribben (pleura) of rond de buikorganen (peritoneum) vormen. Tegen de tijd dat het wordt gediagnosticeerd, is het bijna altijd dodelijk. Net als bij andere asbestgerelateerde ziekten, heeft mesothelioom meestal een lange latentieperiode van gemiddeld 30-40 jaar. Er zijn echter gevallen waarin de latentieperiode veel korter is geweest (ongeveer 15 jaar). Er is geen veilige blootstellingsdrempel bekend, dus naarmate de frequentie, duur en mate van blootstelling toeneemt, neemt ook het risico op het ontwikkelen van mesothelioom toe.

Longkanker is een kwaadaardige tumor van de luchtwegen van de longen. De tumor groeit door omringend weefsel en dringt de luchtwegen binnen en blokkeert deze vaak. De tijd tussen blootstelling aan asbest en het optreden van longkanker is gemiddeld 20-30 jaar. Er is een synergetisch effect tussen roken en blootstelling aan asbest. Als u rookt en wordt blootgesteld aan asbest, is uw risico op het ontwikkelen van longkanker aanzienlijk verhoogd.

Heb jij de een Certificaat Cursus Asbest herkennen nodig?