Dat asbest op de lange duur tot kanker kan leiden is inmiddels wel algemeen bekend. Dat er verschillende aandoeningen zijn en dat deze soms wel pas na 40 of 60 jaar tot uiting komt zal minder bekend zijn. Kennis is dus heel belangrijk. In de opleiding E-learning Asbest herkennen leer je er meer over en heb je een goede basiskennis in de herkenning.

Asbestlongkanker
De kans op het ontstaan van longtumoren blijkt veelal verhoogd bij mensen, die aan asbest zijn blootgesteld. Sinds de jaren vijftig wordt dit erkend toen uit onderzoekingen bleek dat bij asbestosepatiënten ook veel asbestlongkanker werd gevonden. De graad van asbestose had geen relatie met het ontstaan van asbestlongkanker. Tevens vond men asbestlongkanker zonder vormen van asbestose. De aandoening Asbestlongkanker kan zich uiten binnen 4 tot 40 jaar na blootstelling. Tevens blijkt dat roken de kans op het krijgen van asbestlongkanker, bij blootstelling aan asbest, fors vergroot. Het is dan een stuk lastiger te bewijzen of de dood vervolgens door het roken komt of door de asbest.

Asbestose
Asbestose is een ziekte die tot de groep van stoflongziektes behoort. Het is een progressieve vorm van emfyseem waardoor het steeds moeilijker wordt om zuurstof op te nemen. Ook asbestose kan lang op zich laten wachten en evenzo wreed. De ziekte uit zich pas tussen de 10 en 40 jaar na blootstelling aan asbest en is niet te behandelen. Voorkomen van het inademen van asbest(stof) is de enige remedie omdat er tevens een correlatie aanwezig is met de dosis ingeademde asbest.

Mesothelioom
Mesothelioom is een kwaadaardige ziekte van de vliezen rondom de longen, buik en hart. Uit onderzoeken kwam vast te staan dat in er bijna alle gevallen van mesothelioom sprake was van blootstelling aan asbest. De tijd tussen het ontstaan van de aandoening en de blootstelling varieert nogal. In onderzoekingen worden termijnen genoemd van 3 tot 60 jaar. Ook kwam vast te staan dat de blootstellingduur soms zeer kort kon zijn (maanden). Er wordt nog steeds in een toenemend aantal gevallen de diagnose mesothelioom gesteld. Dus ook bij kortdurende werkzaamheden is bescherming essentieel.

Ook het certificaat Asbest herkennen – herkenning halen? Een verplichting wanneer je blootgesteld kan worden aan asbest tijdens je werkzaamheden (BRL 7000 en protocol 7001).